Så er der gratis billetter til filmforevisning i Hjørring Biocenter fredag 25. januar 2019 kl 10. Bestil hurtigt :-) 

Vi viser Susanne Biers fantastiske film, HÆVNEN i anledning af den internationale Aushwitzdag (som ganske vist er den 27.januar). Målgruppen er elever i overbygningen.

www.voresåbneskole.dk

 

Han gik sig over sø og land

I arbejdet med fem bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne kan opnå viden om og forståelse af, at fortællingernes  opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område. Bestil

Er der håb på spil...?

Håb er at kunne se lys på trods af al mørket  (Desmond Tutu)

Lær af i går, lev for i dag, håb på i morgen  (Albert Einstein)

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden  (Paulus)

Undervisningsmateriale til alle tre faser, se www.haabe.dk 

 

 

 

ESBJERG evangeliet

- nutidsbilleder i bibelsk perspektiv

Oplev den 22 m lange reproduktion af Esbjergevangliet, udført af Erik Hagens. Det vil være udstillet i uge 38 i Bistrupkirken i Hjørring, i uge 39 på Sindal skole, i uge 6 på Bindslev skole og i uge 7 i Sognegården ved Sct. Catharinæ kirke i Hjøring. SKT itlbyder omvisning og aktiviteter alle steder.      Bestil tid

 

Påskevandring - Via Dolorosa

Alle elever får på forhånd en opgave,der skal løses på vandringens 8 stationer. Der er dragter til alle elever. Påskevandringen egner sig til 3. - 5. kl. og foregår 1.- 3. april 2019 kl. 9 og kl. 11 mellem de tre kirker i Hjørring.

Tilmelding

Skabelse og undergang

4. - 7. klasse arbejder her med skabelses- og undergangsmyter på tværs af kulturer og religioner. Eleverne fordyber sig i de forskellige mytespor gennem tre nye nyproducerede tegneserier.

Bestil

LYDSPOR  www.lydspor.net

dsdsds

Eleverne i såvel indskoling som mellemtrin kan bruge denne LYDMASKINE. Lav lydshistorier til bibelske fortællinger og andet.. Oplev kraften i musikken og lyden på en anden måde end det talte ord.

Bestil login til lydmaskinen her

På kant med Kierkegaard

Omdrejningspunktet er Søren Kierkegaards eksistentielle tænkning. Eleverne reflekterer over grundlæggende tilværelsesspørgsmål ud fra fem centrale begreber i SKs tænkning i forhold til deres egen opfattelse. Begreberne er SKYLD, KÆRLIGHED, ANGST, FRIHED OG TRO. Der følger plakater med til hvert begreb. Materialet indeholder tegneserie til alle elever, interaktiv web www.paakant.dk , læreroplæg og tatoveringsmærker med Kierkegard-citater.

Bestil

LIGNELSER

Hvem vil være vingårdsejeren?
- et dramaprojekt for 4. - 6. klasse om lignelser i Det nye Testamente. Kostumer og genstande udlånes.
 

Bestilling                

De syv dødssynder

Med udgangspunkt i L.O.C´s musikvideoer arbejder eleverne med De 7 dødssynder. Materialet er tværfagligt og oplagt inden prøven i dansk og kristendom.

Bestil

Kalkmalerier

Om overgangen fra katolicisme til protestantisme, hvad er de "fattiges bibel"? Materialet indeholder også ideer til konkret arbejde med at lave kalkmalerier. Kan kombineres med Stygge-Krumpen- tegneserien, som SKT har i klassesæt.

Bestil 

 

 

Oplev  Sct. Catharinæ kirke

Efter et oplæg om kirken gennem tiderne samt ritualer i kirken, får eleverne mulighed for at komme rundt i kirken og opleve orgel, kirkeklokker, gravkammer og evt. 'skatkammer'. Der kan efterfølgende tilbydes tur på kirkegården med fokus på symboler.

Bestil

Bibeleventyr for alle sanser...

Bibeleventyret er en fortælleform, der inddrager eleverne gennem rollespil, fagter, huskeord, trylleri mm. På 3x90 min. gennemgås enten Gammel eller Ny Testamente. Egner sig til 4. - 5. klasse. Gæstelærer er Susanne Tidemann, som er uddannet Bibeleventyr-formidler.  Bestilling

 

 

Skole-Kirke Tjenesten