Hvad er Skole-Kirke-Tjenesten ?

Skole-Kirke-Tjenesten (SKT) er en del af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, hvis formål er, at tilbyde projekter og materialer til undervisning i faget kristendomskundskab på alle klassetrin. SKT dækker samtlige skoler - både folkeskoler, fri- og privatskoler samt efterskoler i Hjørring og Læsø kommuner.

Lærere kan kontakte SKT for yderligere rådgivning samt låne undervisnings- og inspirationsmateriale fra den efterhånden ganske omfattende samling. Mange af projekterne er tværfaglige, og alle er udarbejdet ud fra Undervisnings-ministeriets bekendtgørelser; for tiden Fælles Mål 2009.

FORMÅL

 • at skabe kontakt og inspirere til fælles projekter mellem skole og kirke
 • at planlægge, gennemføre og evaluere konkrete undervisningsforløb

Der sigtes mod et bredt skole-kirke-samarbejde målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund. Det er således hensigten at give eleverne mulighed for at få viden om og kendskab til den kristne kulturarv, og det skal understreges, at der er tale om ikke-forkyndende tilbud. SKT finansieres af folkekirkelige midler fra de to Hjørring-provstier.

LEDELSE 

SKT ledes af et forretningsudvalg bestående af:

 • Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring Søndre Provsti (formand)
 • Sognepræst Hanne Villumsen Jørgensen, Hjørring Nordre Provsti
 • Sognepræst Line Skovgaard Pedersen, Tornby Sogn
 • Sognepræst Iben Aldal , Ugilt Sogn
 • Menighedsrådsmedlem Christina Munk Hansen, Sct. Catharinæ Sogn
 • Menighedsrådsmedlem Birthe Jensen, Sindal Sogn

PRAKTISKE OPLYSNINGER. 

Tilmelding til projekter og bestilling af materialer kan ske ved

 • at bruge bestillingsformularen på hjemmesiden www.skt-hjoerring.dk
 • at maile ønsket deltagelse til undertegnede på sbs@km.dk
 • at ringe til SKT på tlf. 24601696

Man er altid velkommen til at kigge indenfor i Nørregade 18C – lige over for Sognegården.

Med venlig hilsen

Søren Bo Svendsen

konsulent

Mette Hedegaard Nielsen

Lærer/Konsulent

Skole-Kirke Tjenesten