Åben skole

Via Dolorosa - udendørs rollespil

Klassetrin: 3. – 5. klasse. To klasser ad gangen (max. 50 elever)

Eleverne får en oplevelse af den kristne påskes dramatiske forløb fra Jesus’ anholdelse og domsfældelse til hans korsfæstelse.

På ruten, som starter i Sct. Olai Kirke og slutter i Sct. Catharinæ Kirke, er der 8 stationer med elevaktiviteter.

Alle elever iklædes kostumer og har en rolle med korte replikker eller råb.  Tilmeldte klasser modtager forberedelsesmateriale.

Varighed: Forberedelse på klassen: min. 1 lektion. Selve vandringen varer ca. 75 min.

Arbejdsform: Udendørs. Fortælling, interaktion og fysiske aktiviteter.

Sted: Sct. Olai Kirke, Hjørring (overfor Sct. Olai Plads)

Hvornår: 16., 17. og 18. marts 2015. Hverdag kl. 09:00 og kl. 11:00

   

Gå på opdagelse i den lokale kirke

Klassetrin: Alle klasser

Fag: Kristendomskundskab, Natur/teknik, Billedkunst, Historie, Matematik

Hvad er historien bag den lokale kirke? Aftal et besøg i kirken med præsten for at høre om symboler og ritualer.

Måske gemmer der sig sjove historier om kirkens bygning og udsmykning. Kirken kan også udforskes med

matematik- og natur/teknik-brillerne på, for slet ikke at tale om historie og billedkunst.

Gør kirkebesøget til en aktiv oplevelse for eleverne.

Varighed: Kan tilpasses efter ønske.

Arbejdsform: Fortælling, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i mindre grupper.

Kontakt præsten (www.skt-hjoerring.dk  og se under skole-kirke)

SKT er behjælpelig med at koordinere og planlægge besøget.

Sted: Den lokale kirke

Hvornår: Hele skoleåret

   

Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke

Klassetrin: Alle klasser. Programmet tilpasses i forhold til klassetrin og evt. ønsker.

Fag: Kristendomskundskab, Musik, Historie

Indhold og mål: At give eleverne forståelse for kirkebygningens udvikling og hvordan
kirken som helligsted og institution i samfundet har undergået forandring gennem tiden.

Eleverne får mulighed for at komme rundt i hele bygningen, 
både oppe i klokketårnet og nede i gravkammeret.

Orgelet med de 47 stemmer og
flere tusinde piber vil også blive forklaret og demonstreret.

Symboltydning på kirkegården kan kombineres med besøget.

Varighed: 2 timer. Dog længere varighed, hvis besøget udvides med kirkegårdsvandring og symboltydning.

Arbejdsform: Dialogbaseret fortælling, forklaring, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i små grupper.

Sted: Sct. Catharinæ Kirke og evt. Kirkegårdskapel

Hvornår: Hele skoleåret. Helst mandag, onsdag eller torsdag.

   
   

 

Skole-Kirke Tjenesten