Fadervor

  •  Fadervor - et hæfte om bøn. Af Jan Rasmussen og Poul Henning Bartholin.
  • · Fadervor - bønnen for livet, kronik i Kr.D. 11.02.05. Af biskop Søren Lodberg Hvas.
  • · Bøn er livsholdning og eksistens, Kr.D. 03.12.03. Af Jørgen Steens.
  • · Folkets bøn, Kr.D. 11.05.06. Af Else Marie Nygaard.
  • · Fadervor - et velsignet mødested, artikel i Åby Sogns kirkeblad. Af Benthe Kleon Jeppesen.
  • · VOR FADER, Det Danske Bibelselskabs hjemmeside. Af Berit Vedlesby og Hanne Grønlund.
  • · Bogmærker med Fadervor.
  • · Helge Lundblad: Fadervor, P. Haase & søns forlag.
  • · En bog om fadervor: Bodil og Lars Busk Sørensen, RPC.

 

 

Skole-Kirke Tjenesten