Tværfaglig undervisning

Våben & Våbenfred

Tungen er en af kroppens mindste lemmer, men når alt kommer til alt, er ord og gode talegaver formentlig et af de stærkeste våben i verden.

Arbejd med konflikter og konfliktløsning. Læs om Josef og hans brødre - David, der fældede kæmpen Goliat med en simpel stenslynge - og jættepigen Skade, som mødte op hos aserne iført fuld udrustning, men endte med at gå derfra som en gift kvinde.

Alle elever får en læsebog (A5) og en arbejdsbog i farver (A4). Læreren modtager en oplæsningsbog og en udførlig lærervejledning..

Målgruppe: 2. - 4. klassetrin

Bestilling  her

 

   

Kalkmalerier - danskernes første billeder

Eleverne får viden om baggrunden for kalkmalerier, og hvor man stadig kan opleve disse gamle bibelske og mytiske billedudtryk. Hvad er Biblia Pauperum og er det rigtigt at Luther helst så alle kalkmerier fjernet?

Materialet indeholder bl.a. forslag til, hvordan eleverne selv kan lave kalkmalerier. Kan fint bruges sammen med materialet 'Klostre og kloster liv' samt tegneserien om Stygge Krumpen

Målgruppe: 4. - 7. klassetrin

Bestil

   

Klostre og klosterliv

Med den fremtrædende placering mange klostre har i det danske landskab, vil mange spørge:

Hvad er det for nogle bygninger,

hvad er der foregået bag de tykke mur,

og hvad bruges bygningerne til nu?

Undervisningsmaterialet, der indeholder såvel lærer- som elevstof/opgaver, har omdrejningspunkt i overgangen
fra katolicisme til protestantisme og redegør for munkevæsenet og de forskellige klosterordener.

Målgruppe: 4. - 7. klassetrin

Bestil

 

   

Stygge Krumpen - en lille brik i den store kirkehistorie

Lad eleverne læse den sjove og spændende tegneserie - der findes i klassesæt - som optakt til en kort fakuel redegørelse for tiden omkring reformationen, om hvordan konflikten blussede mellem forholdet til penge, tro og anseelse.

Det korte oplæg indeholder faktuelle oplysninger om katolicisme, Luther og naturligvis hele scenariet omkrig Børglum.bispen, Sygge Krumpen. Julekalenderen er stadig aktiv på http://ucn.bunker43.dk/

Målgruppe: 4. - 7. klassetrin

Bestil

 

 

 

 

 

   

Om begreberne: 
SKYLD, KÆRLIGHED, ANGST, FRIHED og TRO

Omdrejningspunktet er Søren Kierkegaard og det overordnede formål med projektet er, at få eleverne til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål ud fra fem centrale eksistentielle begreber i SKs tænkning og sætte dem i relation til deres egen  hverdag og tilværelse.

Materialet indeholder tegneserie til alle elever, interaktiv web www.paakant.dk , læreroplæg og tatoveringsmærker med Kierkegard-citater, tilbydes.

Flotte plakater tilbydes hver tilmeldt klasse

Målgruppe: 7. - 10. klassetrin

Bestil

   

 

 
   

Kirketur

Hvorfor ligner mange kirker hinanden? Og hvorfor er de nyere kirker helt anderledes?

Brug denne hjemmeside, der indeholder både lærer- og elevstof samt fire små videoer om forskellige kirkebygninger til at give eleverne en forståelse for hvordan kirken har forandret sig op gennem tiderne og som optakt til et besøg i den lokale kirke.

Så skal vi på 'kirketur'www.kirketour.dk

Her kan du finde små videoer og undervisningsmateriale for mellemtrinnet om kirken gennem tiderne

Målgruppe: 4. - 6. klassetrin

Bestilling af login til lærervejledning her

 

 

   

HØST - i bibelsk og historisk perspektiv

Den overordnede tanke med dette tværfaglige undervisningsmateriale er at give eleverne et indblik i begrebet HØST, som det kommer til udtryk i Bibelen, historien, kulturen, litteraturen, musikken og kunsten - alt det, som er den kristne kulturarv.

Der medfølger en cd med høstsalmer og -sange indsunget af Sct. Catharinæ Kirkes børne- og ungdomskor pog Sindal Kirkes børne- og ungdomskor.

Målgruppe: 5. - 7. klassetrin

 

Bestil

 

 

 

   
   

 

Skole-Kirke Tjenesten