Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

Går det hele ad helvede til? - et projekt om frygt og håb.

Et projekt om håb og frygt med ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen og brætspil om etiske dilemmaer.
Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?
Projektet zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Det er spørgsmål som disse, der danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt.Eleverne læser en nyskrevet novelle af Kenneth Bøgh Andersen og arbejder med brætspil med etiske dilemmaer. På den baggrund skal de reflektere over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på.

 

 

Den nye årsplan

Her kan du hente den nye årsplan

/UserFiles/file/aarsplan_2020-21.pdf

Historien vi aldrig må glemme

Onsdag den 27.01 viser vi filmen om Arlette Andersen (f. 1924). Denne unge jødiske pige overlevede mere end et års fangenskab i nazisternes værste udryddelseslejr Auschwitz og efterfølgende to barske dødsmarcher. Alle tilmeldte klasser får et inspiratonsmateriale, som kan bruges efterfølgende i undervisningen. Tilmelding på mahn@km.dk

 

Digitaldannelse og Kierkegaard

Tegneserien På kant med Kierkegaard er udgangspunktet for et nyt undervisningsmateriale om digitaldannelse - om at træffe bevidste valg på de sociale medier. Med inspiration fra hans fire forskellige eksistensfilosofiske livsanskuelser får eleverne redskaber til at navigere rundt i hverdagens mange valg. Valg som er med til at skabe deres identitet og personlige historie – også på de sociale medier.

Bestil

Fra jernkors til trækors

Hvad får en ung mand til at blive nazist?  Med udgangspunkt i VHM’s nye udstilling,"Vendsyssel Besat", tilbyder SKT og Skoletjenesten ved VHM, elever i overbygningen at "møde" den unge Aage Mariegaard fra Brønderslev-egnen, der i 1945 blev dømt til døden for 10 drab. Efterfølgende går turen til Sct. Catharinæ kirke, hvor vi belyser besættelsestidens etiske dilemmaer i et eksistentielt og religiøst perspektiv med udgangspunkt i begreberne skyld og straf i tilgivelsens kontekst. Der tilbydes alle et undervisningsmateriale, som vil blive tilgængeligt på mitCFU. Forløbet kommer på programmet igen i næste skoleår. Tilmeld

ESBJERG evangeliet

- nutidsbilleder i bibelsk perspektiv

Oplev den 22 m lange reproduktion af Esbjergevangliet, udført af Erik Hagens. Det vil være udstillet i uge 37 på Lundergårdskolen, uge 39 på UCN og i 2021 uge 6 på Friskolen Skallerup og i uge 7 i Sognegården ved Sct. Catharinæ kirke i Hjøring. SKT tilbyder omvisning og aktiviteter alle steder.      Bestil tid

 

Går det hele ad helvede til?

Det nye landsprojekt er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Eleverne arbejder med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede fra kristendommen og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet på før og nu.  Vi tilbyder en indføring i materialet, det kan du nævne i din bestilling. Bestil her

Han gik sig over sø og land

I arbejdet med fem bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne kan opnå viden om og forståelse af, at fortællingernes  opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område. Bestil

Er der håb på spil...?

Håb er at kunne se lys på trods af al mørket  (Desmond Tutu)

Lær af i går, lev for i dag, håb på i morgen  (Albert Einstein)

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden  (Paulus)

Undervisningsmateriale til alle tre faser, se www.haabe.dk 

 

 

 

Klima og kristendom - har det noget med hinanden at gøre?

Et stjerneløb, som er udarbejdet til brug på alle klassetrin, med det formål at sætte refleksion i gang i forhold til Skabelse og forvalterskab i et bibelsk perspektiv. Materialet er til udlån. Bestil

LIGNELSER

Hvem vil være vingårdsejeren?
- et dramaprojekt for 4. - 6. klasse om lignelser i Det nye Testamente. Kostumer og genstande udlånes.
 

Bestilling                

Påskevandring - Via Dolorosa

Alle elever får på forhånd en opgave,der skal løses på vandringens 8 stationer. Der er dragter til alle elever. Påskevandringen egner sig til 3. - 5. kl. og foregår onsdag den 24. marts 2021 kl. 9 og kl. 11 mellem de tre Hjørring-kirker. Ring gerne 51200761 eller: Tilmelding

Ondskabens mange ansigter møder vi igen og igen, når vi tænder for nyhederne på TV, surfer rundt på nyhedssiderne eller åbner avisen, hvor fortællinger om ulykker, krig og vold fylder. Begrebet ondskab er på den måde blevet en uomgængelig del af vores hverdag. "ET DIALOGSPIL OM DET ONDE" er tænkt som et undervisningselement under kompetenceområdet: livsfilosofi og etik og kan anvendes på flere måder alt efter tidsrammen. Der medfølger hæfte med elevopgaver og lærerhæfte med introduktion og baggrundsviden. Bestil

Oplev  Sct. Catharinæ kirke

Efter et oplæg om kirken gennem tiderne samt ritualer i kirken, får eleverne mulighed for at komme rundt i kirken og opleve orgel, kirkeklokker, gravkammer og evt. 'skatkammer'. Der kan efterfølgende tilbydes tur på kirkegården med fokus på symboler.

Bestil

Symbolikassen

Som oplæg til spillet arbejder eleverne med symboler og ritualer i de monoteistiske religioner samt ikke-religiøse symboler ud fra SKTs undervisningsmateriale, SYMBOLER. Spillets udfordring, som kan differentieres ud fra klassetrin, er at få ”tre på stribe” i samme kategori. Terningerne fremstilles af eleverne og kan beholdes på klassen. Oplæg: https://sbs691.wixsite.com/minhjemmeside  Bestil her

De syv dødssynder

Med udgangspunkt i L.O.C´s musikvideoer arbejder eleverne med De 7 dødssynder. Materialet er tværfagligt og oplagt inden prøven i dansk og kristendom.

Bestil

Skabelse og undergang

4. - 7. klasse arbejder her med skabelses- og undergangsmyter på tværs af kulturer og religioner. Eleverne fordyber sig i de forskellige mytespor gennem tre nye nyproducerede tegneserier.

Bestil

Alsang 2021 Hjørring - Frihed. Fremtid. Fællessang

ALSANG ønsker at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet med fællessang. I anledning af 75-året for Danmarks befrielse var der planlagt Danmarkshistoriens største fællessangs-initivativ, Alsang 2020, i hele landet. Grundet Corona situationen i foråret 2020 blev disse aflyst, men hold øje med bl.a. hjemmesiden her, for nogle af arrangementerne rykkes til foråret 2021, så vi afvikler de allerede planlagte arrangementer.

 

 

Bibeleventyr for alle sanser...

Bibeleventyret er en fortælleform, der inddrager eleverne gennem rollespil, fagter, huskeord, trylleri mm. På 3x90 min. gennemgås enten Gammel eller Ny Testamente. Egner sig til 4. - 5. klasse.

Bestilling

 

 

Kalkmalerier

Om overgangen fra katolicisme til protestantisme, hvad er de "fattiges bibel"? Materialet indeholder også ideer til konkret arbejde med at lave kalkmalerier. Kan kombineres med Stygge-Krumpen- tegneserien, som SKT har i klassesæt.

Bestil 

 

 

HJEMMESKOLE

LYDSPOR  www.lydspor.net

dsdsds

Kære elev (vejledning)

Eleverne i såvel indskoling som mellemtrin kan bruge denne LYDMASKINE. Lav lydshistorier til bibelske fortællinger og andet.. Oplev kraften i musikken og lyden på en anden måde end det talte ord.

Bestil login til lydmaskinen mahn@km.dk eller på 51200761

HJEMMESKOLE  

Dobbelt påske - hvordan?

Skole-Kirke Tjenesten