NYHED
HJEMMESKOLE - scrol ned og find forslag til aktiviteter, der kan laves hjemme. God fornøjelse 
J


Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

Går det hele ad helvede til? - et projekt om frygt og håb.

Et projekt om håb og frygt med ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen og brætspil om etiske dilemmaer.
Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?
Projektet zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Det er spørgsmål som disse, der danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt.Eleverne læser en nyskrevet novelle af Kenneth Bøgh Andersen og arbejder med brætspil med etiske dilemmaer. På den baggrund skal de reflektere over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på.

 

 

HJEMMESKOLE

LYDSPOR  www.lydspor.net

dsdsds

Kære elev (vejledning)

Eleverne i såvel indskoling som mellemtrin kan bruge denne LYDMASKINE. Lav lydshistorier til bibelske fortællinger og andet.. Oplev kraften i musikken og lyden på en anden måde end det talte ord.

Bestil login til lydmaskinen her

HJEMMESKOLE  

Dobbelt påske - hvordan?

Bibeleventyr for alle sanser...

Tre forløb tilbage her i foråret 2020!   Bestilling

Bibeleventyret er en fortælleform, der inddrager eleverne gennem rollespil, fagter, huskeord, trylleri mm. På 3x90 min. gennemgås enten Gammel eller Ny Testamente. Egner sig til 4. - 5. klasse. Gæstelærer er Susanne Tidemann, som er uddannet Bibeleventyr-formidler.

 

 

Alsang 2020 Hjørring - Frihed. Fremtid. Fællessang

I anledning af 75-året for Danmarks befrielse afvikles Danmarkshistoriens største fællessangs-initivativ, Alsang 2020, i hele landet. ALSANG 2020 ønsker at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet med fællessang. Vi vil mindes og se fremad. Alle kan være med i projektet. Lav jeres egne arrangementer eller deltag i de mange begivenheder. Se mere på:

https://hjoerring.dk/borger/fritid-og-kultur/alsang-2020-hjoerring-frihed-fremtid-faellessang/

 

 

Går det hele ad helvede til?

Det nye landsprojekt er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Eleverne arbejder med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendomm og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet på før og nu. Bestil her

Symbolikassen

Som oplæg til spillet arbejder eleverne med symboler og ritualer i de monoteistiske religioner samt ikke-religiøse symboler ud fra SKTs undervisningsmateriale, SYMBOLER. Spillets udfordring, som kan differentieres ud fra klassetrin, er at få ”tre på stribe” i samme kategori. Terningerne fremstilles af eleverne og kan beholdes på klassen. Oplæg: https://sbs691.wixsite.com/minhjemmeside  Bestil her

Klima og kristendom - har det noget med hinanden at gøre?

Et stjerneløb, som er udarbejdet til brug på alle klassetrin, med det formål at sætte refleksion i gang i forhold til Skabelse og forvalterskab i et bibelsk perspektiv. Materialet er til udlån. Bestil

Han gik sig over sø og land

I arbejdet med fem bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne kan opnå viden om og forståelse af, at fortællingernes  opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område. Bestil

Er der håb på spil...?

Håb er at kunne se lys på trods af al mørket  (Desmond Tutu)

Lær af i går, lev for i dag, håb på i morgen  (Albert Einstein)

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden  (Paulus)

Undervisningsmateriale til alle tre faser, se www.haabe.dk 

 

 

 

Skabelse og undergang

4. - 7. klasse arbejder her med skabelses- og undergangsmyter på tværs af kulturer og religioner. Eleverne fordyber sig i de forskellige mytespor gennem tre nye nyproducerede tegneserier.

Bestil

Oplev  Sct. Catharinæ kirke

Efter et oplæg om kirken gennem tiderne samt ritualer i kirken, får eleverne mulighed for at komme rundt i kirken og opleve orgel, kirkeklokker, gravkammer og evt. 'skatkammer'. Der kan efterfølgende tilbydes tur på kirkegården med fokus på symboler.

Bestil

Ondskabens mange ansigter møder vi igen og igen, når vi tænder for nyhederne på TV, surfer rundt på nyhedssiderne eller åbner avisen, hvor fortællinger om ulykker, krig og vold fylder. Begrebet ondskab er på den måde blevet en uomgængelig del af vores hverdag. "ET DIALOGSPIL OM DET ONDE" er tænkt som et undervisningselement under kompetenceområdet: livsfilosofi og etik og kan anvendes på flere måder alt efter tidsrammen. Der medfølger hæfte med elevopgaver og lærerhæfte med introduktion og baggrundsviden. Bestil

På kant med Kierkegaard

Omdrejningspunktet er Søren Kierkegaards eksistentielle tænkning. Eleverne reflekterer over grundlæggende tilværelsesspørgsmål ud fra fem centrale begreber i SKs tænkning i forhold til deres egen opfattelse. Begreberne er SKYLD, KÆRLIGHED, ANGST, FRIHED OG TRO. Der følger plakater med til hvert begreb. Materialet indeholder tegneserie til alle elever, interaktiv web www.paakant.dk , læreroplæg og tatoveringsmærker med Kierkegard-citater.

Bestil

LIGNELSER

Hvem vil være vingårdsejeren?
- et dramaprojekt for 4. - 6. klasse om lignelser i Det nye Testamente. Kostumer og genstande udlånes.
 

Bestilling                

De syv dødssynder

Med udgangspunkt i L.O.C´s musikvideoer arbejder eleverne med De 7 dødssynder. Materialet er tværfagligt og oplagt inden prøven i dansk og kristendom.

Bestil

Kalkmalerier

Om overgangen fra katolicisme til protestantisme, hvad er de "fattiges bibel"? Materialet indeholder også ideer til konkret arbejde med at lave kalkmalerier. Kan kombineres med Stygge-Krumpen- tegneserien, som SKT har i klassesæt.

Bestil 

 

 

Skole-Kirke Tjenesten