Hvad er Skole-Kirke-Tjenesten ?

Skole-Kirke-Tjenesten (SKT) er en del af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, hvis formål er, at tilbyde projekter og materialer til undervisning i faget kristendomskundskab på alle klassetrin i grundskolen. SKT dækker samtlige skoler - både folke-, fri- og privatskoler samt efterskoler i Hjørring og Læsø kommuner.

Lærere kan kontakte SKT for yderligere rådgivning samt låne undervisnings- og inspirationsmateriale fra den efterhånden ganske omfattende samling. Mange af projekterne er tværfaglige, og alle er udarbejdet ud fra Undervisnings-ministeriets bekendtgørelser.

FORMÅL

 • at skabe kontakt og inspirere til fælles projekter mellem skole og kirke
 • at planlægge, gennemføre og evaluere konkrete undervisningsforløb

Der sigtes mod et bredt skole-kirke-samarbejde målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund. Det er således hensigten at give eleverne mulighed for at få viden om og kendskab til den kristne kulturarv, og det skal understreges, at der er tale om ikke-forkyndende tilbud. SKT finansieres af folkekirkelige midler fra de to Hjørring-provstier.

LEDELSE 

SKT ledes af et forretningsudvalg, der er valgt af repræsentantskabet bestående af repræsentation fra hvert menighedsråd i Hjørring nordre og søndre provsti.

 • Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring søndre provsti (formand)
 • Provst Winnie Nørholm Rischel, Hjørring nordre provsti
 • Sognepræst Martin Johannes Skov, Sct. Hans og Sct. Olai sogne
 • Sognepræst Iben Aldal , Sindal og Astrup sogne
 • Menighedsrådsmedlem Christina Munk Hansen, Sct. Catharinæ Sogn
 • Menighedsrådsmedlem Karen Marie Andersen, Tolne og Mosbjerg sogne
 • Menighedsrådsmedlem Lisbeth Gaardbo, Vrå

PRAKTISKE OPLYSNINGER. 

Tilmelding til projekter og bestilling af materialer kan ske ved

 • at bruge bestillingsformularen på hjemmesiden www.skt-hjoerring.dk - se nedenstående
 • at maile ønsket deltagelse til undertegnede på mahn@km.dk  eller agtv@km.dk 
 • at ringe til SKT på tlf. 51200761 (Marianne) eller 24529222 (Anne-Gerda)

Man er altid velkommen til at kigge indenfor i Nørregade 18C – lige over for Sognegården.

Marianne Helverskov Nielsen

Lærer

Anne-Gerda Tvilling

Lærer

Skole-Kirke Tjenesten