Klassesæt:

Klassesæt kan lånes af skoler og præster. Ring på telefon 51200761 eller skriv en mail på mahn@km.dk

 

Klassesæt

   
     

Skipper Clement. Tegneserie (28 stk)

Personen Skipper Clement er forbundet med Grevens Fejde op til reformationen. I tegneserien behandles centrale religiøse konflikter mellem den katolske kirke og de lutherske strømninger, hvad angår opfattelsen af kirken, menneskesyn og fællesskab samt de politisk-samfundsmæssige konflikter mellem kongemagt, adel og bønder. Der tilbydes undervisningsmateriale samt lån af klassesæt af tegneserien.

 

 

 

Stygge Krumpen. Tegneserie (40 stk)

Historikeren Gert Jensen og teologen Jørgen Jørgensen har sammen med tegner Thierry Capezzone tlavet et portræt
af den i Danmarkshistorien så kendte biskop i en 47 siders lang tegneserie.
”Stygge Krumpens virkelige historie er både bedre, mere dramatisk og mere kompleks end myterne om den kendte biskop.
For der er ingen tvivl om, at Stygge Krumpen var en hård mand. Men altså ikke kun. Han var også en blød og rummelig mand,”
siger en af tegneseriens forfattere Gert Jensen og fortsætter:
”Stygge Krumpen var for eksempel en af de såkaldte bibelhumanister, der var rummelige nok til at kunne inkludere andre end dem,
som kun troede på ordet bogstaveligt eller troede, som de selv troede. Stygge Krumpen indsatte således protestantiske præster i stiftet,
selvom han selv var katolik – og han mere end de fleste andre katolske biskopper kæmpede for sin tro.”
For Stygge Krumpen var en af de få katolske biskopper, som ikke med det samme ved reformationen afsværgede den katolske tro,
men som holdt fast i den i lang tid, før han – på overfladen i hvert fald – gik over til den nye evangelisk-lutherske lære. 
 

 

 

     

 

Skolebibelen (25 stk)


Skolebibelen er en fremragende udgivelse og en stor bog på over 2.000 sider, men indholdet er også stort. ...
ogen rummer også en solid bibelguide og et bibelleksikon. Her gives i særdeles læsevenlige tekster introduktioner til
arbejdet med de bibelske tekster. l. ...

 

     

Menneskesønnen incl. lærervejledning (30 stk.)

Med Menneskesønnen er der i meget høj grad tale om en helstøbt kunstnerisk gengivelse af fortællingen om Jesus,
som den præsenterer sig i de fire evangelier i Det Nye Testamente. Hvor bibelteksten giver en sammenhængende
helhedsforståelse i ord og ordbilleder, gør tegneserien det i billeder understøttet af ord.

Oprindelig var Peter Madsens tegneserie ikke tænkt som et undervisningsmateriale, men det har vist sig, at rigtig
mange skoler og præster alligevel benytter den som et sådant, og har købt et klassesæt af bogen til brug
ved konfirmandforberedelsen og i de ældste klasser (6. - 10.). 

     

 

Skolebibelen af Bodil Busk Sørensen (30 stk.)

Bibelen - i ord og billeder er en genfortælling af Det Gamle og Det Nye Testamente
illustreret med et rigt udvalg af ældre og nyere kunstværker samt originalillustrationer udført af Peter Madsen.

De bibelske tekster er ordnet tematisk og genfortalt, så de er loyale overfor den autoriserede bibels tekst,
ligesom Bibelens særlige sprogtone er søgt bevaret. I margenen er indsat faktabokse med korte forklaringer
på fremmedartede ord og begreber. En oversigt bag i bogen viser, hvorfra i Bibelen hver enkelt fortælling stammer.

 

     

 

Hvor går man hen, når man går bort?

Tut og Tobias besøger hver dag onkel Arne, hans kone, Frida og hunden Otto, som er gravid og venter hvalpe.

Onkel Arne er gammel og syg. En dag er han død. Hans krop ligger i sengen med sit fine tøj på - men hvor er han selv henne?

De voksne siger, at onkel Arne har fået fred. At han er sovet ind. At han er gået hjem til Gud. At han har stillet træskoene.
At han er gået bort. Tut og Tobias møder bedemanden, som er en dame. De er med ved bisættelsen i kirken, hvor alle,
der kender onkel Arne siger farvel til ham i deres tanker. Onkel arne er gået bort, men Tut og Tobias bliver klar over,
at han ikke er væk, men lever inde i dem selv, hver gang de tænker på  ham.

 

     

 

Andrew og Hilda er naboer (børn i Afrika) - Sansekassen

Andrew og Hilda er naboer - en bog om børneliv i Uganda. Udgivet af Dansk Røde Kors.
Den tilhørende "Sansekasse" indeholder ting om fem områder:

· Sundhed og personlig hygiejne

· Køkkensager

· Kirken

· Skolen

· Hygge

 

 

 

     

 

Luther-aviser (24 stk.), fra 7. klasse

 

     

 

 

Den tjekkede tvivl - om stamceller og etik (12 stk.), 9. og 10. klasse

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9. og 10. klasser.

Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

 

 

 

 

     
 

Kirken i dag - akutte sorg- og krisesituationer

 

 

 

 

     
     
Klassesæt kan lånes af de skoler, der er tilknyttet Hjørring Skole-Kirke-Tjeneste! Ring på telefon 51200761 eller skriv en mail på mahn@km.dk    
Skole-Kirke Tjenesten