Luther

 

· Martin Luther, undervisningsmateriale udarbejdet af Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring

· Mig og Luther, et undervisningsprojekt for 4.-6.klassetrin. Udarbejdet af Skolekirke samarbejde i Ebeltoft, Rosenholm og Rønde.

· Martin Luther, Renæssance og reformation, af Jan Lindhardt. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

· Luthers Katekismus, med en kort forklaring ved biskop C.F.Balslev. Gyldendal

· Et undervisningsmateriale til filmen Luther

· Bodil Busk Sørensen: Ansgar og Martin Luther, Alinea 2009

 

Skole-Kirke Tjenesten