Salmer

Skole-Kirke-Tjenesten har en stor samling af undervisningsmateriale til salmesang:

 

  • · Salmehåndbog I, Salmehistorie
  • · Salmehåndbog II, Salmekommentarer
  • · Vi synger julen ind - om STJERNEN
  • · HØST - salmer og sange

 

Salmehåndbogen er fordelt på 2 bind. En Salmehistorie og en Salmekommentar.

 

 

Salmehåndbogen I

Salmehåndbog I - Salmehistorie giver en oversigt over den kirkelige sangs historie, koncentreret om den danske salmesangs udvikling. Dette bind rummer tillige kortfattede biografier over de salmeforfattere, -bearbejdere og -oversættere, der er repræsenteret med salmer i Den Danske Salmebog (2002).

Salmehåndbogen II

Salmehåndbog II - Salmekommentar behandler samtlige salmetekster i Den Danske Salmebog (2002). Her findes de væsentligste historiske oplysninger om den enkelte salmes fremkomst og udbredelse, samt en række sproglige, kulturhistoriske og teologiske og musikalske oplysninger og kommentarer til hver salme i salmebogen.

De to bind kan bruges både hver for sig og sammen.

 

Skole-Kirke Tjenesten