Understøttende undervisning 

 

Bibeleventyret

Bibeleventyret er en dramatiseret fortællemetode. Eleverne får fortalt de bibelske fortællinger
ennem rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk tone.

Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i Bibelens fortællinger, og de bliver bevidste om,
at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger.

Varighed: 3 dobbeltlektioner for enten GT eller NT :  GT bedst til 4. kl og NT bedst til 5.kl  

Arbejdsform: Aktiviserende fortælling af de mest centrale historier i Bibelen.  17 sjove billeder, 56 fagter og nøgleord,
hjælper eleverne til at huske fortællingerne.

Sted: På klassen, evt. for en dobbeltklasse.

Hvornår: Hele skoleåret

Bestil

     
 

Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke

Klassetrin: Alle klasser. Programmet tilpasses i forhold til klassetrin og evt. ønsker.

Fag: Kristendomskundskab, Musik, Historie

Indhold og mål: At give eleverne forståelse for kirkebygningens udvikling og hvordan kirken
som helligsted og institution i samfundet har undergået forandring gennem tiden.

Eleverne får mulighed for at komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og
nede i gravkammeret.

Orgelet med de 47 stemmer og flere tusinde piber vil også blive forklaret og demonstreret.

Symboltydning på kirkegården kan kombineres med besøget.

Varighed: 2 timer. Dog længere varighed, hvis besøget udvides med kirkegårdsvandring og symboltydning.

Arbejdsform: Dialogbaseret fortælling, forklaring, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i små grupper.

Sted: Sct. Catharinæ Kirke og evt. Kirkegårdskapel

Hvornår: Hele skoleåret. Helst mandag, onsdag eller torsdag.

Målgruppe: Alle klassetrin

Bestil

     
 

Bibelludo

Du bruger de samme regler som til almindelig ludo, undtagen når du havner på en globus eller en stjerne.

Her skal du trække et spørgsmål. Kan du svare rigtigt på spørgsmålet, får du lov til at slå en ekstra gang.

Svarer du derimod forkert, må du først slå igen, når det bliver din tur.

I skal udpege en dommer, der sidder med svarene.

Når alle spørgsmål er besvaret, blandes og vendes bunken og spørgsmålene bruges igen. Det bliver lettere anden gang.

Spillet kan bruges som afslutning/evaluering på et forløb om en eller flere højtider, om en bestemt bibelsk fortællling eller
hvad man måtte ønske

SKT udfærdiger spørgsmålene efter bestilling. 5 komplette ludospil med spørgsmål udlånes til hver klasse.

Målgruppe: 2. - 5. klassetrin

Bestil

 

 

 

 

     
 

 

 
Skole-Kirke Tjenesten